OBSŁUGA

Specjaliści pracowni projektowej rpm architekci zajmują się kompleksowym prowadzeniem procesu inwestycyjnego. Nasi specjaliści pomagają i wspierają inwestora na każdym etapie. Przygotowują pełną dokumentację oraz uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres prac pracowni rpm architekci obejmuje między innymi:

 • opracowywanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany i wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, projekty branżowe),
 • obsługę geodezyjną (aktualizacja map do celów projektowych, wytyczanie działek, podział geodezyjny itp.),
 • wykonywanie badań geologicznych,
 • doradztwo techniczne - pełna problematyka branżowa,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych,
 • uzgodnienia projektów z akredytowanymi instytucjami technicznymi,
 • wykonywanie wizualizacji,
 • opracowywanie świadectw energetycznych budynków,

 

Zespół rpm architekci zajmuje się także opracowaniem i przygotowaniem dokumentów w celu uzyskania:

 • decyzji o warunków zabudowy,
 • warunków zaopatrzenia w media,
 • różnego rodzaju operatów itp. opracowań wstępnych
 • decyzji środowiskowych.

 

Projekty domów